Privacyverklaring

Bed & Breakfast en Dagrecreatie D’n Hop respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van D’n Hop.

U dient zich ervan bewust te zijn dat D’n Hop niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacyverklaring en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 

Uw persoonsgegevens

Wanneer u belangstelling heeft voor een overnachting in onze Bed & Breakfast of het gebruik maken van onze dagrecreatie, vragen we u om persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) te verstrekken. Dit kan middels het contactformulier op onze website. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van D’n Hop en worden gebruikt om met u te communiceren en u te informeren, als antwoord op uw verzoek. Uw persoonsgegevens zullen door D’n Hop niet worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van D’n Hop. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door D’n Hop. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en D’n Hop. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

D’n Hop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dnhop.nl

 

Opslag van uw persoonsgegevens

Het contactformulier is gemaakt met behulp van een plugin. Het ingevulde formulier wordt verzonden naar info@dnhop.nl. Deze mailtjes worden lokaal opgeslagen op een PC van D’n Hop en worden bewaard. Daarnaast wordt wekelijks een backup van de site gemaakt, hierin worden de opgeslagen persoonsgegevens in opgenomen. Deze backups worden maximaal vijf weken bewaard. Categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder andere:

  • Uw voornaam, achternaam, e-mailadres, en telefoonnummer.
  • Informatie over het verblijf van de gast, inclusief datum van aankomst en vertrek, speciale verzoeken, opmerkingen over uw servicevoorkeuren, faciliteiten of andere gebruikte diensten.

 

Versleutelde verzending

De gegevens die u in het contactformulier (vanaf de website) invult worden versleuteld verzonden naar de server waar de website dnhop.nl wordt gehost. De website is hiervoor beveiligd met een zogenaamd SSL-certificaat. Dat deze werkt kun u zien aan het slot voor de URL in uw browser.

 

Gebruik van uw persoonsgegevens

De gegevens die u invult op het contactformulier worden alleen gebruikt om u een antwoord te geven op de vragen of opmerkingen die u via het contactformulier stelt of maakt. Uw gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derden en worden niet gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven of andere commerciële doeleinden.

 

Gebruikers die uw persoonsgegevens kunnen inzien

De enige gebruikers van dnhop.nl die uw gegevens kunnen inzien zijn op dit moment Ellis van Erp en Dorien Habraken (eigenaren en beheerders van de website) Er zijn geen andere gebruikers die in het beheerdersgedeelte van de site kunnen komen. Zodra dat door wat voor reden dan ook wel gaat gebeuren wordt daar in deze privacyverklaring melding van gemaakt.

 

Uw persoonsgegevens opvragen, wijzigen of verwijderen

U mag op ieder moment uw gegevens opvragen zoals ze in de database van de site en lokaal zijn opgeslagen. Dit geldt ook voor het wijzigen van uw gegevens. Wilt u dat uw gegevens worden verwijderd? Ook hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken of een mail sturen naar info@dnhop.nl. Wij zullen u een bevestiging sturen als de gegevens zijn verwijderd.

 

Bewaren van gegevens

Wij zullen uw gegevens, waaronder persoonsgegevens, bewaren zolang wij het nodig achten om u diensten te verlenen, te voldoen aan toepasselijke wetgeving, geschillen met partijen op te lossen en anderszins indien nodig om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren, waaronder het detecteren en voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten. Alle bewaarde persoonsgegevens zijn onderhevig aan deze privacyverklaring. Als u een vraag heeft over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens die wij over u verwerken, neem dan contact met ons op.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van D’n Hop. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Vragen of klachten

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@dnhop.nl of via ons contactformulier.

Terug naar boven